ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

Thu Aug 2017
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ - ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ - ΣΤΟΧΟΣ - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Οι διαδικασίες που ακολουθείς και που καταλήγουν σε συνήθειες σχεδιασμένες να επιτύχουν συγκεκριμένους στόχους ώστε να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
Αυτή είναι η "μαγική" τετράδα της επιτυχίας στις πωλήσεις και την επιχειρηματικότητα.
Οι καθημερινές σου εργασιακές διαδικασίες που εφαρμόζεις σου γίνονται συνήθεια.
Η συνήθεια αυτή στοχεύει σε συγκεκριμένα αποτελέσματα και τα επιτυγχάνει ΑΡΚΕΙ να επαναλαμβάνεται αυτή τη τετράδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ!
Η δύναμη της βρίσκεται στην ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ εφαρμογή!
Αν κάτι δεν φέρνει αποτέλεσμα το αλλάζεις, το τροποποιείς, το αφαιρείς ή το αντικαθιστάς.
Για να ανακαλύψεις όμως, τι φέρνει και τι δεν φέρνει αποτέλεσμα χρειάζεται να εξασκήσεις καθημερινή προσπάθεια, μέτρηση και επιμονή.
Μόνον έτσι!