ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LISSIS

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LISSIS
Άκης Αγγελάκης Business and Life Training
(Life Insurance Selling Skills Integrated Solutions)
Μπορείτε να κατεβάσετε την Μπροσούρα σε pdf από εδώ
Το πρόγραμμα αρχικά εστιάζεται σε τρείς βασικούς άξονες:
Α. Εκπαίδευση σε ένα μεγάλο αριθμό μεθοδολογιών εξεύρεσης και προσέγγισης πελατών, κλεισίματος ραντεβού από το τηλέφωνο και την ολοκληρωμένη διαδικασία πώλησης βάσει συγκεκριμένων βημάτων.
Β. Πρακτική εφαρμογή των πιο πάνω (on the job training) εντός και εκτός υποκαταστήματος.
ΓΑτομική στοχοθεσία,  πρακτική εφαρμογή και μέτρηση αποτελεσμάτων και προόδου ανά συνεργάτη, μέσα από συγκεκριμένα δελτία εποπτείας και καταμέτρησης απόδοσης σε σχέση με την εκπαίδευση και τους ατομικούς στόχους.
Η ελάχιστη διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες και θα υλοποιείται μέσα από 15ημερες εκπαιδευτικές συναντήσεις σε ομάδες του Δικτύου Πωλήσεων ανά πόλη.
Σημαντικά σημεία για την επιτυχία της συνεργασίας είναι:
Αναλυτικά, κατά την περίοδο της στρατηγικής συνεργασίας θα γίνουν τα εξής:
Κάθε Ομάδα θα αποτελείται από τουλάχιστον 15 Ασφαλιστικούς Συμβούλους. Θα επιλεγούν άτομα με θετική σκέψη,  που θέλουν και μπορούν να διδαχτούν και να εφαρμόσουν νέες πληροφορίες και μεθόδους. Οι Διευθυντές Ομάδας τους θα πρέπει να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά.
Σε κάθε μου επίσκεψη θα πραγματοποιώ εκπαίδευση / εποπτεία / παρακίνηση / μέτρηση συγκλίσεων και αποκλίσεων εξατομικευμένης στοχοθεσίας ανά συνεργάτη και συνεργασία  με τους Διευθυντές της κάθε Ομάδας. Η διάρκεια της εκπαίδευσης θα κυμαίνεται από 2 έως 3 ώρες ανάλογα την περίπτωση. Επίσης, θα υπάρχει  χρόνος για συνεργασία / εκπαίδευση/ ανατροφοδότηση με τους Διευθυντές των Ομάδων σε θέματα στόχων, εποπτείας, παρακίνησης, στρατολόγησης, ψυχολογίας συνεργατών.
Οι επισκέψεις στις Ομάδες θα γίνεται με την συνοδεία του Επιθεωρητή Πωλήσεων  όπου είναι δυνατό και εφικτό.
Πληροφόρηση → Πράξη → Γνώση → Πράξη → Εμπειρία → Σοφία
Στο τέλος κάθε εκπαιδευτικής συνάντησης, μαζί με τους Διευθυντές των Ομάδων θα συμφωνούμε και θα προκαθορίζονται οι μέθοδοι με τις οποίες οι Διευθυντές Ομάδων θα βοηθούν τους Ασφαλιστικούς Συμβούλους να θέτουν σε εφαρμογή όσα έμαθαν στην εκπαίδευση όπως η συμπλήρωση εντύπων δραστηριότητας, το role playing, η συνοδεία σε πελάτες κ.α. Στην αμέσως επόμενη συνάντηση θα γίνεται εκτίμηση προόδου γνώσεων και αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και ανάλογα θα παίρνονται βήματα.
Κατά την διάρκεια των εκπαιδεύσεων στις Ομάδες, θα καλυφθούν τα ακόλουθα θέματα:
 1. Μεθοδολογία Οργανωμένης Παρουσίασης της Πώλησης (από την πρώτη στιγμή, βήμα προς βήμα, με αναλυτικά κείμενα, τεχνικές και στρατηγικές, όλα συμβατά με τη νέα νομοθεσία) – Power Selling : Η Οργανωμένη Παρουσίαση και τα Στάδια της.
 1. Μεθοδολογίες και Στρατηγικές Οργανωμένης Αύξησης Πελατολογίων
Αναλυτικά κάθε Μέθοδος:
 1. Δημιουργία προφίλ ιδανικών πελατών
 2. Μεθοδολογία λήψης συστάσεων
 3. Προσεγγίζοντας συγγενείς και φίλους
 4. Προσεγγίζοντας τους 120 επαγγελματίες από τους οποίους αγοράζουμε σε σταθερή βάση
 5. Προσεγγίζοντας γιατρό, δικηγόρο και φοροτεχνικό υπαρχόντων πελατών μας
 6. Προσεγγίζοντας διακριτικά υπάρχοντες πελάτες
 7. Προσεγγίζοντας παλαιούς και ξεχασμένους φίλους και γνωστούς
 8. Networking
 9. Seminar Selling
 10. Project Group Exhibition – Προσεγγίζοντας μεγάλους πελάτες μέσα από επισκέψεις σε κλαδικές εκθέσεις
 11. Project Pyramid – Χτίζοντας ένα «Πυραμιδικό» σύστημα μέσα από κατηγορίες επαγγελματιών
 12. Δημιουργώντας Κέντρα Επιρροής
 13. Προσεγγίζοντας Λογιστές και Φοροτεχνικούς
 14. Μαθαίνοντας να βρίσκουμε πελάτες μέσα από τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
 15. Δημιουργία δικής μας ιστοσελίδας
 1. Μεθοδολογία και Τεχνικές Κλεισίματος του ραντεβού από το τηλέφωνο – Telemarketing 2018 – Δοκιμασμένης αποτελεσματικότητας και επιτυχίας.
Η Μέθοδος ΤELEMARKETING 2018 παρέχει κείμενα-κλειδιά για όλες τις περιπτώσεις, τα ασφαλιστικά προϊόντα / υπηρεσίες και όλες τις αντιρρήσεις των υποψηφίων πελατών στο τηλέφωνο.
Η στρατηγική συνεργασία υλοποιείται μέσα από τρεις άξονες:
 
Άξονας 1ος :     Εκπαίδευση στις παραπάνω συγκεκριμένες Μεθοδολογίες που αφορούν:
Άξονας 2ος :     Πρακτική Εφαρμογή εντός και εκτός υποκαταστήματος.
Άξονας 3ος:      Ατομική στοχοθεσία και υλοποίηση στην πράξη
Άκης Αγγελάκης Business and Life Training
Η ουσία της στρατηγικής συνεργασίας με το πρόγραμμα LISSIS είναι ότι κάθε συνεργάτης θα παρακολουθείται και θα αποτιμάται η εκπαιδευτική και παραγωγική του πρόοδος μέσα από την επίτευξη 15ήμερων στόχων που θα έχει δώσει και θα καταμετρώνται τα αποτελέσματα που θα έχει.
Ανάλογα με την περίπτωση, θα ενισχύεται η προσπάθεια του ή θα γίνονται οι απαιτούμενες διορθωτικές, συμπληρωματικές κινήσεις ώστε να βοηθηθεί να επιτύχει τους στόχους του μέσα από καλές εργασιακές συνήθειες που αποδίδουν.
Θα υπάρχει ατομικό έντυπο παρακολούθησης και αποτίμησης προόδου ανά συνεργάτη και η εταιρία θα είναι ενήμερη.    Η πρόοδος της εκπαίδευσης θα είναι παράλληλη σε όλες τις ομάδες και πόλεις.
Επίσης,
 
Στο παρακάτω σχεδιάγραμμα φαίνεται η αλληλεξάρτηση μεταξύ όλων των εμπλεκομένων μερών και ο γενικευμένος συντονισμός και καταμέτρηση αποτελεσμάτων από εμένα.
Άκης Αγγελάκης Business and Life Training
Είμαι στη διάθεσή σας για περισσότερες πληροφορίες που ίσως χρειαστείτε και αναμένω την απάντησή σας.