Ατομικες Συνεδριες

Άκης Αγγελάκης Business and Life Training

ΑΤΟΜΙΚΗ / ΟΜΑΔΙΚΗ

Συμβουλευτική / Personal and Business Coaching / Θεραπευτικές Συνεδρίες

Μαζί θα σχεδιάσουμε και θα δουλέψουμε από κοινού ώστε να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα που ανταποκρίνεται και δίνει λύσεις στις δικές σας ανάγκες και έτσι θα μπορέσετε να επιτύχετε τους στόχους που θέλετε και που θα σας βοηθήσουν να προχωρήσετε με τη ζωή σας
Ακκης Αγγελάκης
Συμβουλος Συνθετικής Προσέγγισης
Business and Life Coach
Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων
Σύμβουλος Επιχειρήσεων
Συγγραφέας 30 Βιβλίων
 • για την επίτευξη των προσωπικών και επαγγελματικών στόχων
 • για την αντιμετώπιση προβληματικών καταστάσεων
 • διαχείριση κρίσεων
 • προσωπική ενδυνάμωση και παρακίνηση
 • κρίσεις πανικού
 • περισσότερη διεκδικητικότητα
 • αντιμετώπιση θυμού κατάθλιψης απογοήτευσης
 • καλύτερη επικοινωνία
 • άγχος και στρες
 • κρίσεις πανικού
 • έλλειψη αυτοπεποίθησης
 • Business coaching and Counceling
 • δεξιότητες επιχειρηματικής επιβίωσης και εξέλιξης
 • ανάπτυξη δεξιοτήτων πωλήσεων και ηγεσίας
 • business strategy
 • αύξηση πελατολογίου
 • ψυχική ενδυνάμωση και παρακίνηση
 • σχεδιασμός επίτευξη στόχων

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνα Επικοινωνίας 210-2512988 και 210-2584880 info@akis-angelakis.com
Άκης Αγγελάκης Business and Life Training
Άκης Αγγελάκης Business and Life Training