Δικτυακό Μάρκετινγκ και η ικανότητα ανάπτυξης άλλων ανθρώπων

Thu Sep 2016
Leader σημαίνει να ξέρεις πως να κάνεις τους άλλους ανθρώπους να αντιλαμβάνονται την αληθινή τους δύναμη!
Τότε που ο συνεργάτης ανακαλύπτει ότι μπορεί να κάνει πράγματα που μέχρι πρότινος ήταν αδύνατον να διανοηθεί ότι μπορούσε να κάνει. Όπως επικοινωνίαπαρακίνηση, κατανόησηκαι επιμόρφωση άλλων ανθρώπων.
Πράγματα που όταν ο συνεργάτης τα αντιληφθεί, τότε και μόνο τότε μπορεί να απελευθερώσει το πλήρες δυναμικό του.
  • Να μπορεί να συνεισφέρει στην προσωπική ανάπτυξη και την εξέλιξη των άλλων.
  • Να αφιερώνει τον απαραίτητο χρόνο στην κατάρτιση, την εκπαίδευση και την ανάπτυξητους.
  • Να μπορεί να καταλαβαίνει τις επιπλοκές των διαφορετικών στυλ εκμάθησης και σπουδαιότητάς τους στην ατομική ανάπτυξη καθενός από τους συνεργάτες του δικτύου του.
  • Να παρακολουθεί τακτικά, να μπορεί να κάνει follow up και να καθιστά τον κάθε του συνεργάτη υπεύθυνο για την προσωπική του απόδοση.
Όταν κάποιος συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να εφαρμόσει νέες δεξιότητες, τότε αυτή η δυνατότητα συμβάλει στην αύξηση και την εξέλιξη άλλων προσωπικοτήτων.
Αυτή είναι η πεμπτουσία της δουλειάς του Leader.