Τι είναι η Παρακινητική Ηγεσία (Motivational Leadership)

Tue May 2023
Τι είναι η Παρακινητική Ηγεσία (Motivational Leadership)
Η Παρακινητική Ηγεσία είναι ένα στυλ ηγεσίας που στοχεύει στην έμπνευση και την παρακίνηση των συνεργατών/υφισταμένων/οπαδών για την επίτευξη των στόχων τους και τη βελτίωση της απόδοσής τους. Οι Παρακινητικοί ηγέτες είναι συνήθως παθιασμένοι, χαρισματικοί και ικανοί να επικοινωνούν ένα σαφές όραμα στους οπαδούς τους. Συχνά χρησιμοποιούν θετική ενίσχυση, όπως έπαινο και αναγνώριση, για να ενθαρρύνουν τους οπαδούς τους και να δημιουργήσουν μια αίσθηση συντροφικότητας και ομαδικής εργασίας.
Επίσης, έχουν και γνωστοποιούν τις υψηλές τους προσδοκίες για τους συνεργάτες τους και τους παρέχουν την υποστήριξη και τα μέσα που χρειάζονται για να ανταποκριθούν στις προσδοκίες αυτές. Επικεντρώνονται στη δημιουργία ενός θετικού εργασιακού περιβάλλοντος και στην προώθηση της αίσθησης του σκοπού και του νοήματος στην εργασία που βρίσκουν οι συνεργάτες /υφιστάμενοι/ οπαδοί τους.
Ορισμένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της Παρακινητικής ηγεσίας περιλαμβάνουν:
👉 Όραμα: Ο Παρακινητικός Ηγέτης έχει ένα σαφές όραμα για το τι θέλει να επιτύχουν και είναι σε θέση να επικοινωνεί αυτό το όραμα αποτελεσματικά στους συνεργάτες του.
👉 Πάθος: Είναι παθιασμένος με τη δουλειά του και είναι σε θέση να μεταδώσει αυτό το πάθος του.
👉 Θετική ενίσχυση: Χρησιμοποιεί τη θετική ενίσχυση για να ενθαρρύνει τους συνεργάτες του και να δημιουργήσει μια αίσθηση συντροφικότητας και ομαδικότητας.
👉 Υψηλές προσδοκίες: Θέτει υψηλές προσδοκίες για τους συνεργάτες του και τους παρέχει την υποστήριξη που χρειάζονται ώστε να τις κάνουν πραγματικότητα.
👉 Ενσυναίσθηση: Μπορεί να συμπάσχει με τους συνεργάτες του στο μέτρο και το βαθμό του να ξεχωρίζει την αλήθεια από τη δικαιολογία και κατανοεί τις ανάγκες και τις ανησυχίες τους.
Συνολικά, η Παρακινητική Ηγεσία είναι μια αποτελεσματική προσέγγιση για την έμπνευση και την παρακίνηση των συνεργατών που τους βοηθά να επιτύχουν τους στόχους τους και να βελτιώσουν την απόδοσή τους.
Μπορείτε να μάθετε πολλά περισσότερα στο 4ωρο webinar "Τα Μυστικά της Παρακινητικής Ηγεσίας". Δείτε τη θεματολογία εδώ