Τι είναι η προσωπική δύναμη

Thu Mar 2023
Τι είναι η προσωπική δύναμη
Η προσωπική δύναμη είναι η ικανότητα να ασκεί κανείς έλεγχο και επιρροή στη ζωή, τις αποφάσεις και τις πράξεις του. Είναι το αίσθημα ότι είναι κανείς υπεύθυνος για το πεπρωμένο του και ότι έχει τη δυνατότητα να επιτύχει προσωπικούς στόχους και φιλοδοξίες.
Είναι μια εσωτερική δύναμη που μπορεί να προέρχεται από διάφορες πηγές, όπως οι γνώσεις, οι δεξιότητες, η αυτοπεποίθηση, η εμπειρία, οι σχέσεις και οι πόροι. Όταν ένα άτομο έχει την αίσθηση της προσωπικής δύναμης, αισθάνεται πιο σίγουρο για τον εαυτό του, ικανό να ξεπερνά τα εμπόδια και να επιτυγχάνει τους στόχους του.
Η προσωπική δύναμη συχνά αντιπαραβάλλεται με την εξωτερική δύναμη, δηλαδή τη δύναμη που προέρχεται από εξωτερικές πηγές, όπως ο πλούτος, η κατάσταση ή η εξουσία. Ενώ η εξωτερική δύναμη μπορεί να είναι χρήσιμη, η προσωπική δύναμη είναι συχνά πιο βιώσιμη και ικανοποιητική μακροπρόθεσμα, καθώς βασίζεται στους εσωτερικούς πόρους και τις ικανότητες του ατόμου.
Πολλά περισσότερα θέματα, τεχνικές, παραδείγματα, ασκήσεις και πρακτικές γύρω από το θέμα της προσωπικής δύναμης, παρουσιάζονται αναλυτικά στο μακροχρόνιο Πρόγραμμα με Διεθνή Πιστοποίηση Qualified Business & Life Mentor. Μπορείς να δεις αναλυτικές πληροφορίες για το Πρόγραμμα, σε ποιους απευθύνεται, τη διάρκεια, τα μαθήματα και τη Διεθνή Πιστοποίηση πατώντας εδώ https://www.akis-angelakis.com/avideo/qualified-business-and-life-mentor/
Μπορείς επίσης, να επικοινωνήσεις μαζί μου στο 210-2512988 για να σου δώσω περαιτέρω διευκρινήσεις σε τυχόν ερωτήσεις που θα έχεις.