ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΔΟΥΛΕΙΑ !

Thu Aug 2017
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΙΚΗ ΜΟΥ ΔΟΥΛΕΙΑ !
(Μια ιστορία από ανώνυμο συγγραφέα αφιερωμένη στην ανευθυνότητα)
Πρόκειται για μια ιστορία σχετική με τα ακόλουθα τέσσερα πρόσωπα : Καθένας, Κάποιος, Οποιοσδήποτε και Κανένας.
Κάποια σοβαρή δουλειά έπρεπε να γίνει και Καθένας ήταν σίγουρος ότι Κάποιος θα την έκανε.
Οποιοσδήποτε θα μπορούσε να την κάνει, αλλά Κανένας δεν την έκανε.
Κάποιος θύμωσε γι’ αυτό επειδή ήταν δουλειά Καθενός.
Καθένας σκεφτόταν ότι Οποιοσδήποτε θα μπορούσε να την κάνει, αλλά Κανένας δεν κατάλαβε ότι Καθένας δεν θα την έκανε.
Το ζήτημα κατέληξε στο γεγονός ότι Καθένας κατηγορούσε Κάποιον όταν Κανένας δεν έκανε αυτό που Οποιοσδήποτε θα έκανε.