Το νόημα της αυτοπραγμάτωσης κατά τον Maslow.

Thu Sep 2016
ΝΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΙΣΧΥΟΥΝ ΟΛΑ ΟΣΑ ΔΙΔΑΣΚΟΥΝ ΟΙ «ΓΚΟΥΡΟΥ» ΤΗΣ «ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ» ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ!.
Έχετε ποτέ σας διερωτηθεί γιατί τόσοι και τόσοι άνθρωποι «ανακυκλώνουν» τις ελπίδες τους στο φαύλο κύκλο μια ατέλειωτης προσπάθειας για αυτοβελτίωση, αυτογνωσία και αυτοπραγμάτωση που δεν πραγματοποιείται ποτέ;