Οι ποιότητες του αποτελεσματικού Leader στο MLM

Thu Sep 2016
  1. Τον διακατέχει η υπευθυνότητα με τα λόγια και τις πράξεις του.
  2. Δεν αντιστέκεται στη νέα τεχνολογία. Τη χρησιμοποιεί.
  3. Ζει τη ζωή του έτσι όπως την παρουσιάζει στους συνεργάτες του.
  4. Έχει όραμα και το διδάσκει στους άλλους μέσα από το προσωπικό παράδειγμα.
  5. Χτίζει ακούραστα τη δική του «κοινωνία» μαζί με τους συνεργάτες του.
  6. Δεν διστάζει να πληρώσει το αντίτιμο του να είναι ηγέτης.
  7. Φροντίζει να περιστοιχίζεται μόνο από επιτυχημένους.
  8. Δεν σταματά να αναζητά δημιουργικούς και φιλόδοξους ανθρώπους που θέλουν να αλλάξουν τη ζωή τους προς το καλύτερο.
  9. Αναζητά τη λύση σε κάθε πρόβλημα και δεν ανακαλύπτει μόνο προβλήματα σε κάθε λύση.
  10. Μαθαίνει και εκπαιδεύεται ασταμάτητα για να γίνει καλύτερος, ανταγωνιστικότερος με τις γνώσεις και τις δεξιότητές του, για να διδάσκει και να παρακινεί αυτούς που τον ακολουθούν. 11.Ελπίζει για το καλύτερο, προετοιμάζεται για το χειρότερο. 12.Δεν αφήνει τίποτα στην τύχη!