Μερικές από τις σπουδαιότερες δεξιότητες που χρειάζεται να αναπτύξει ένας ηγέτης

Thu Sep 2016
 • Να είναι servant leader. Αυτό σημαίνει να μπορεί να εμπνέει, να δημιουργεί και να βοηθά τους άλλους να αναπτύξουν το καλύτερο που υπάρχει μέσα τους, να δίνουν τον καλύτερο τους εαυτό, ώστε να αποδίδουν ακόμα καλύτερα σε οτιδήποτε κάνουν.
 • Να έχει όραμα που σημαίνει να είναι ξεκάθαρος και να ξέρει που θέλει να πάει.
 • Επικοινωνία. Να μπορεί να μεταλαμπαδεύει αυτό το όραμα και τις ιδέες που το συνοδεύουν και στους άλλους ανθρώπους.
 • Κατανόηση των άλλων ανθρώπων, που συμπεριλαμβάνει την ικανότητα να ακούει χωρίς προκαταλήψεις και εμμονές στη δική του άποψη.
 • Ικανότητα να μπορεί να επηρεάζει δημιουργικά τους άλλους.
 • Σωστή συμπεριφορά απέναντι στις κρίσεις, λάθη, απρόβλεπτες δυσκολίες που θα παρουσιάζονται και να μπορεί να παραμένει θετικός σε έναν απρόβλεπτο κόσμο.
 • Να βιώνει ο ίδιος όλα εκείνα που ζητά από τους άλλους να κάνουν.
 • Να μπορεί να παρακινεί και να παρωθεί τους άλλους.
 • Να έχει τη δύναμη της αποφασιστικότητας.
 • Να μπορεί να επιλέγει τους σωστούς συνεργάτες.
 • Να μην καταναλώνεται με ασήμαντα θέματα και λεπτομέρειες (micro-management).