Δυο πράγματα να θυμάσαι!

Tue Nov 2018
Δυο πράγματα να θυμάσαι!
Δυο πράγματα που χρειάζεται να θυμάσαι στη διαδρομή της ζωής σου:
Το πρώτο είναι να ξέρεις τι θέλεις.
Και το δεύτερο, να ξέρεις γιατί το θέλεις!
Όσο είσαι ξεκάθαρος μ' αυτά τα δυο, τόσο περισσότερο δυναμικά, αποφασιστικά και νικηφόρα θα αντιμετωπίζεις και θα ξεπερνάς τα εμπόδια και τις δυσκολίες που θα εμφανίζονται μπροστά σου!