Τι είναι ελπίδα;

Fri Jun 2022
Τι είναι ελπίδα;
Σε καιρούς απρόβλεπτους, ασύμμετρους, παράλογους και σκοτεινούς, η αληθινή δύναμη του ανθρώπου δεν βρίσκεται στο να μπορεί να επιβιώσει αλλά πρώτα στο να μάθει πώς να ελπίζει.
Η ελπίδα έχει τη δική της δημιουργική και θεραπευτική συνάμα, δύναμη.
Ελπίδα δεν σημαίνει επιπόλαιη και αβάσιμη αισιοδοξία. Ούτε εμπιστοσύνη σε κάποιο θαύμα που μπορεί να συμβεί.
Η ελπίδα είναι μια διαδικασία του μυαλού που μοιάζει με συναίσθημα και που λειτουργεί σαν «μοχλός» στο ανθρώπινο σύστημα.
Λειτουργεί σε δυο επίπεδα.
Το πρώτο επίπεδο είναι ο τρόπος που ο άνθρωπος που ελπίζει αντιλαμβάνεται και καταμετρά την επιτυχία σε σχέση με αυτό που επιδιώκει.
Δηλαδή πόσο αποτελεσματικά σκέφτεται ότι μπορεί να δράσει προκειμένου να επιτύχει το στόχο του.
Το δεύτερο επίπεδο είναι το πόσο πιστεύει ο άνθρωπος αυτός ότι είναι ικανός να επιτύχει ένα στόχο που βάζει ή να ξεπεράσει κάποιο εμπόδιο που αντιμετωπίζει.
Η ελπίδα μας κάνει να γινόμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί σε όλα όσα κάνουμε.
Αλλά κάτω από κάποιες προϋποθέσεις.
Ο άνθρωπος που δικαιούται να ελπίζει πρέπει πρώτα να έχει προετοιμαστεί, να έχει δουλέψει φυσικά, πνευματικά και συναισθηματικά προκειμένου να κατορθώσει να αντιμετωπίσει με επιτυχία αυτό το οποίο ελπίζει να αντιμετωπίσει ή να κατακτήσει.
Ότι κι αν είναι αυτό.
Είτε πρόκειται για ένα ερωτικό ραντεβού, για μια σημαντική διαπραγμάτευση, για μια συνέντευξη για πρόσληψη σε μια νέα δουλειά, για ένα άθλημα ή για τις εξετάσεις του στο σχολείο ή το πανεπιστήμιο.
Η ελπίδα διαφέρει από την αισιοδοξία. Αισιοδοξία είναι «η τάση που έχει ο άνθρωπος να πιστεύει πως είναι πιο πιθανό να του συμβούν καλά παρά άσχημα πράγματα».
Ελπίδα χωρίς προετοιμασία και στρατηγική δεν είναι παρά αυταπάτη.
Επίσης, κάτι άλλο πολύ σημαντικό είναι ο βαθμός της αυτο-εκτίμησης που αισθάνεται ο άνθρωπος. Η αυτο-εκτίμηση του προκαθορίζει την ποιότητα και το μέγεθος των ελπίδων του.
Η επόμενη προϋπόθεση για να λειτουργήσει η ελπίδα είναι η εσωτερική ισορροπία της ψυχής του ανθρώπου που ελπίζει.
Με άλλα λόγια η απαλλαγή από άχρηστες, οδυνηρές και ψυχοφθόρες σκέψεις, πεποιθήσεις, συμπεριφορές και αντιλήψεις.
(Το κείμενο αυτό είναι ο Πρόλογος του βιβλίου μου : "Υ.Γ. Υπάρχει Ελπίδα!" για το οποίο μπορείτε να μάθετε περισσότερα εδώ )