Ο Αντικειμενικός σκοπός των πρώτων 15 λεπτών ενός ραντεβού για πωλησιακή συνεργασία

Fri Jun 2022
Ο Αντικειμενικός σκοπός των πρώτων 15 λεπτών ενός ραντεβού για πωλησιακή συνεργασία
  • Να δημιουργήσετε πνεύμα και κλίμα καλής “χημείας” και συνεργασίας με τον υποψήφιο πελάτη
 
  • Να βάλετε τα θεμέλια για το χτίσιμο μιάς ατμόσφαιρας εμπιστοσύνης και σεβασμού
 
  • Να αποκτήσετε τον έλεγχο για τη διαδικασία της πώλησης που θα ακολουθήσει σε κάποιο άλλο ραντεβού
 
  • Να πάρετε επί πλέον πληροφορίες για τον υποψήφιο πελάτη, που μέχρι τώρα δεν έχετε
 
  • Να επιβεβαιώσετε την ακρίβεια των όσων πληροφοριών μέχρι τώρα έχετε για το άτομο αυτό
 
  • Να αποκαλύψετε τις προκαταλήψεις, ανάγκες, επιθυμίες, απόψεις, συμπεριφορές, προβλήματα και πιθανές αντιστάσεις που το άτομο αυτό θα μπορούσε να αναπτύξει στο ραντεβού για πώληση
 
  • Να ανακαλύψετε το κυρίαρχο αγοραστικό κίνητρο του συγκεκριμένου ατόμου
 
  • Να εξακριβώσετε αν και πόσο επείγεται για αγορά και πόσο πρόθυμος είναι να προχωρήσει τώρα
 
  • Να ανακαλύψετε αν είναι το άτομο που αποφασίζει, ή να εξακριβώσετε ποιοί είναι οι άλλοι (επιπλέον) που αποφασίζουν και που θα λάβουν μέρος στην αγοραστική διαδικασία
 
  • Να του πουλήσετε την ιδέα ότι χρειάζεστε περισσότερο χρόνο για να κάνετε μαζί του μια συνεργασία ουσίας που θα τον ωφελήσει