Μια συμβουλή για τη Νέα Χρονιά!

Wed Jan 2020
Μια συμβουλή για τη Νέα Χρονιά!
Τόσο απλά, τόσο βαθιά, τόσο αποφασιστικά! ΓΙΝΕ ΑΓΑΠΗ για το 2020.
Γίνε η αγάπη που προσδοκάς να σου προσφέρουν οι άνθρωποι που υπάρχουν στη ζωή σου!
Μια αγάπη δύναμη δημιουργίας και πανοπλία αντοχής, για κάθε τι δύσκολο, απρόσκλητο και εχθρικό διεισδύει στη ζωή σου.
Μια αγάπη που θα μαθαίνει, θα συγχωρεί, θα διακρίνει, θα συμπονάει αλλά θα είναι μεγαλύτερη και δυνατότερη από κάθε λογής πόνο που θα πολιορκεί την καρδιά και την ψυχή σου.
Αυτή η Αγάπη είναι η μεγαλύτερη δύναμη στο σύμπαν!
Και αυτή ακριβώς η Αγάπη εύχομαι να κατακλύσει το "είναι" σου για τη Νέα Χρονιά!