Η ψυχολογία του χρόνου

Wed Mar 2021
Η ψυχολογία του χρόνου
Μέχρι τώρα μιλούσαμε για την αποτελεσματική διαχείριση του χρόνου στη ζωή και στη δουλειά.
Η επιστήμη της Θετικής Ψυχολογίας μιλάει για τη συνεισφορά της συναισθηματικής χρήσης του χρόνου στην ποιότητα της ζωής, της υγείας και όλων όσων κάνουμε.
Η αντίληψη που έχει κάθε άνθρωπος σχετικά με το πώς χρησιμοποιεί το χρόνο του, προκαθορίζει την ποιότητα των συναισθημάτων του, πράγμα που είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ποιότητα των πράξεων του.