Η ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑ

Tue Aug 2020
Η ΑΧΑΡΙΣΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΜΙΑ
Είναι μια μορφή συμπεριφοράς που αποκαλύπτει σε όλο τον κόσμο ότι ο αχάριστος είναι αδύναμος να δημιουργήσει και έτσι, αναγκάζεται να υποκλέψει.
Έτσι λειτουργεί ο αχάριστος άνθρωπος.
Πάντα με "δανεικά" που ποτέ δεν επιστρέφει.
Είτε αυτά είναι υλικά αγαθά, πράξεις, συναισθήματα.
Ο αχάριστος ένα πράγμα ξέρει : Να παίρνει και να φεύγει.
Να παίρνει αυτό που είναι ανίκανος ο ίδιος να δημιουργήσει.
Κι έτσι, υποκρινόμενος ότι είναι διαφορετικός άνθρωπος από αυτό που είναι στην πραγματικότητα, εντοπίζει εκείνους τους ανθρώπους που έχουν αυτό που επιθυμεί.
Όταν το πάρει από αυτούς φεύγει και ύστερα κατηγορεί, απαξιώνει ή αδιαφορεί παντελώς για εκείνους.
Εκείνος που έχει τροφοδοτήσει τον αχάριστο άνθρωπο θα πρέπει να θυμάται πως ο αχάριστος είναι ανεπαρκής.
Η ανεπάρκεια του είναι η μόνιμη ανικανότητα να διευρύνει τον εαυτό του και τις προοπτικές του.
Γι΄αυτό και υφαρπάζει.
Έτσι κι εσύ φίλε ή φίλη, που διαβάζεις αυτές τις γραμμές, να θυμάσαι ότι η αχαριστία άλλων στο πρόσωπο σου δεν είναι δική σου αδυναμία αλλά απόδειξη της δικής τους κατωτερότητας.
Αυτή είναι και θα παραμείνει το μοναδικό τους περιουσιακό στοιχείο.