Η ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ

Wed Oct 2016
Η σπουδαιότητα που δίνουμε σε πράγματα, ανθρώπους και καταστάσεις προκαθορίζει το αν θα επιτύχουμε ή όχι τους προσωπικούς και επαγγελματικούς μας στόχους.
Κι αυτό γιατί πολλοί άνθρωποι μπερδεύουν τα επείγοντα με τα σπουδαία.
Στο σεμινάριο μου "Αποτελεσματική Διαχείριση Χρόνου" αναφέρω τη διαφορά ανάμεσα στο τι είναι "επείγον" και τι είναι "σπουδαίο".
"Επείγον" είναι κάτι που απαιτεί την άμεση προσοχή μας και πρέπει ίσως να γίνει τώρα.
"Σπουδαίο" είναι εκείνο που αν γίνει τώρα, θα μας φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην υλοποίηση των στόχων μας.
Η κύρια ερώτηση που χρειάζεται κάποιος να κάνει αν έχει δίλημμα ανάμεσα σ΄αυτά τα δυο είναι : "Αν το κάνω τώρα, θα έρθω πιο κοντά στην υλοποίηση των στόχων μου;" Αν η απάντηση είναι "ναι", τότε είναι σπουδαίο.  Αν η απάντηση είναι "όχι", τότε είναι επείγον.  Και σε μια τέτοια περίπτωση το επείγον ...μπορεί να περιμένει!
Το πρόβλημα όμως, δεν λύνεται αν το άτομο δεν έχει ξεκάθαρους, διαυγείς, προκαθορισμένους στόχους.  Άρα, η στοχοθεσία είναι κάτι που προηγείται της απόφασης ανάμεσα στο τι είναι "επείγον" και τι "σπουδαίο".
Τέλος, ένας ακόμη σημαντικός παράγοντας που πρέπει να λαμβάνεται πάντα υπόψη, είναι ο υποκειμενισμός του ατόμου που θα πάρει την παραπάνω απόφαση.  Και αυτή η απόφαση γίνεται δύσκολη κάποιες φορές, επειδή το συναίσθημα υπερνικά τη λογική.
Καταλήγοντας, για να έχουμε άποψη σχετικά με τα "όχι" που θα χρειαστεί να λέμε στη ζωή, στη δουλειά, στις σχέσεις ώστε να επιτυγχάνουμε καλύτερα αποτελέσματα, χρειάζεται να είμαστε ξεκάθαροι στα εξής:
  1. Ποιοι είναι οι στόχοι μας
  2. Τι είναι επείγον και τι σπουδαίο
  3. Ανάμεσα στη λογική και το συναίσθημα
Τότε και μόνο τότε, μπορούμε να πούμε ότι το επόμενο βήμα είναι η μακριά λίστα των "όχι" που θα ετοιμάσουμε και θα αρχίσουμε να λέμε ώστε να έρθουμε πιο κοντά στα "ναι" της ζωής, της δουλειάς και της προσωπικής και επαγγελματικής επιτυχίας
post_spoudaiotita