Για τις ευκαιρίες!

Thu Jun 2022
Για τις ευκαιρίες!
Όσο υπάρχουν αλλαγές, θα υπάρχουν ευκαιρίες!
Όσο υπάρχουν "κρίσεις", θα υπάρχουν ευκαιρίες!
Όσο υπάρχει χρήμα, θα υπάρχουν ευκαιρίες!
Πάντα θα υπάρχουν ευκαιρίες για τους ευφυείς, τους πλούσιους και τους καλά προετοιμασμένους!
Δεν έχει σημασία αν έχεις τα χρήματα.
Αν όμως, τα έχεις, οι ευκαιρίες απλώνονται σε μεγαλύτερη κλίμακα μπροστά σου.
Αν δεν τα έχεις και είσαι ευφυής, θα τις ανακαλύψεις, θα τις δημιουργήσεις!
Αν είσαι καλά προετοιμασμένος, τότε όλα είναι ανοιχτά!
Αυτό που έχει σήμερα σημασία είναι να μάθεις να ξεχωρίζεις δυο πράγματα:
Το πρώτο είναι, να μπορείς να καταλαβαίνεις τις αληθινές ευκαιρίες από τις "δήθεν" ευκαιρίες.
Το δεύτερο είναι, να μπορείς να επιλέξεις εκείνες τις ευκαιρίες που εσύ μπορείς να διαχειριστείς με επιτυχία ανάμεσα από όλες τις άλλες ευκαιρίες που μπορεί να εντοπίσεις στη ζωή ή τη δουλειά σου.
Δεν είναι όλες οι ευκαιρίες οι κατάλληλες ευκαιρίες για σένα. Και αυτό είναι κάτι που θα χρειαστεί να μάθεις να διαχειρίζεσαι με επιτυχία.