Η ζωή δεν δίνει εγγυήσεις!

Sat Aug 2022
Η ζωή δεν δίνει εγγυήσεις!
Ποτέ κανείς δεν είπε ότι η ζωή είναι δίκαιη.
Η ζωή είναι ουδέτερη. Κάποιες φορές δίκαιη, κάποιες άλλες άδικη.
Αλλά πάνω απ' όλα, η ζωή είναι αυτή που είναι.
Εμείς όμως, μπορούμε να διαμορφώσουμε το ποιοι είμαστε.
Κι αυτό μπορούμε να το κάνουμε ανάλογα με το βαθμό σοβαρότητας και υπευθυνότητας που θα δείξουμε απέναντι στις σκέψεις, τις αποφάσεις και τις πράξεις μας καθημερινά.
Ο βαθμός της υπευθυνότητας που αντιμετωπίζουμε τη ζωή και της σοβαρότητας που παίρνουμε απέναντι στον ίδιο μας τον εαυτό θα προκαθορίσουν ανάλογα, το πως η ζωή θα μας συμπεριφερθεί.

Η ζωή δεν δίνει εγγυήσεις!

Εγγυήσεις δίνουν τα πολυκαταστήματα στις αγορές σου!

Αν θέλεις μια καλή ζωή, φρόντιζε κάθε μέρα να φωτίζεις περισσότερο τις σκέψεις, τα λόγια και τις αποφάσεις σου με θετικότητα, μαχητικότητα και ελπίδα.

Μόνο έτσι θα φύγει η ομίχλη από μπροστά σου και θα δεις περισσότερο ήλιο στο μονοπάτι σου!