Διαπραγματεύεσαι με το σωστό άτομο;

Fri Oct 2016
Αν διαπραγματεύεσαι με κάποιον που αποφασίζει και βρίσκεται υψηλόβαθμα στην ιεραρχία της εταιρίας του, τότε το άτομο αυτό είναι ξεκάθαρο στο τι είναι σπουδαίο σε όσα συζητάτε.
Έτσι κι εσύ ξέρεις πού βρίσκεσαι και τι μπορείς ή δεν μπορείς να κάνεις.
Αν διαπραγματεύεσαι με κάποιον που δεν αποφασίζει, αλλά «εισηγείται» στο άτομο που αποφασίζει ενώ παράλληλα στο κρύβει, τότε όλα όσα συζητάτε τα ιεραρχεί ως σπουδαία.
Αυτό είναι ένα κριτικής σημασίας σημείο που πρέπει να προσέχεις κάθε φορά που συζητάς με κάποιο άτομο από μια εταιρία ή έναν οργανισμό και δεν γνωρίζεις αν το άτομο αυτό θα λάβει και την τελική αγοραστική απόφαση.
Γι’ αυτό προσπάθησε να βάζεις τα δυνατά σου και πάντα να ανακαλύπτεις αν συζητάς με το σωστό άτομο.  Το άτομο που έχει την εξουσία να αποφασίζει.
«Κανείς νικητής δεν πιστεύει στην τύχη». - Friedrich Nietzsche (1844–1900), Γερμανός φιλόσοφος.