ΤΙ ΕΜΑΘΑ ΣΕ 40 ΗΜΕΡΕΣ "ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ"

Sat May 2020
Τι έμαθα μέσα σε 40 ημέρες _εγκλεισμού_(1)
Να χρησιμοποιώ δημιουργικά το μυαλό μου σκεπτόμενος πως θα αντιμετωπίσω με επιτυχία ένα μέλλον αβέβαιο, άγνωστο και μυστηριακό.
 
Καινούργια πράγματα σε σχέση με το πως να αξιοποιώ καλύτερα και προς το συμφέρον της δουλειάς μου τις νέες τεχνολογίες.
 
Δοκίμασα άλλα επίπεδα επικοινωνίας με τους πελάτες και τους συνεργάτες μου.
 
Σχεδίασα καινούργια προϊόντα που ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες της αγοράς που κινούμαι.
 
Βγαίνω έξω από τη "ζώνη της άνεσης" μου και να δοκιμάζω νέες στρατηγικές βάσει συγκεκριμένων στόχων που καταμετρούσα στη διαδρομή.
 
Έκανα μια ακόμα νέα αρχή στη ζωή μου, ξεκινώντας μαθήματα στην εφαρμογή των νέων τεχνολογιών.
 
Έβαζα στόχους παραγωγικότητας στους συνεργάτες μου, ώστε να μπορούμε να καταμετρούμε την πρόοδο μας συνέχεια.
 
Πρόθυμα άλλαζα τα σχέδια μου αν έβλεπα ότι κάτι δεν είχε αποτέλεσμα.
 
Έμαθα να προσαρμόζω το όραμα και τους στόχους μου.
 
Κατανόησα τη δύναμη του "νόμου" Αιτίας - Αποτελέσματος στη ζωή μου.