Γιατί δυσκολευόμαστε να αλλάξουμε;

Mon Jul 2021
Γιατί δυσκολευόμαστε να αλλάξουμε;
Κάποιοι άνθρωποι αλλάζουν εύκολα, κάποιοι άλλοι δύσκολα, και κάποιοι καθόλου! Οι αλλαγές δεν έρχονται εύκολα σε όλους.
Μετά από χρόνια μελέτης, έρευνας και πρακτικής έχω ανακαλύψει ότι αυτοί είναι οι σημαντικότεροι λόγοι που δυσκολεύουν τον άνθρωπο να γίνει φορέας και γεννήτορας της αλλαγής.