Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ "ΕΛΕΓΧΟΥ" ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Fri Jan 2017
Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ “ΕΛΕΓΧΟΥ” ΣΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
Στις σχέσεις μεταξύ πωλητή και πελάτη, τον έλεγχο έχει εκείνος που δεν έχει την ανάγκη του άλλου.
Στις σχέσεις ανάμεσα στα δυο φύλα, τον έλεγχο έχει ο λιγότερο εξαρτημένος από τον άλλο.
Στις σχέσεις ανάμεσα σε συναδέλφους, τον έλεγχο τον έχει αυτός που έχει τα λιγότερα να χάσει.
Σε κάθε είδους σχέση το επίπεδο ελέγχου εξαρτάται από τη δύναμη κάθε πλευράς να υποστεί, να απορροφήσει, να διαχειριστεί απώλειες με τον ευκολότερο, εξυπνότερο και πλέον ανώδυνο τρόπο!