Για την κατάθλιψη

Wed Feb 2021
Για την κατάθλιψη
Η κατάθλιψη μοιάζει με μια μαύρη κουκούλα που καλύπτει το πρόσωπο του ανθρώπου που υποφέρει από αυτή και τον κάνει να τα βλέπει όλα μαύρα για τον εαυτό του, για τον κόσμο και για το μέλλον του.
Και όμως, η κατάθλιψη θεραπεύεται!
Αρκεί να μην το βάλουμε κάτω!
Απαιτείται προσπάθεια, αυτοπειθαρχία και ιατρική βοήθεια αρκετές φορές.
Η Θετική ψυχολογία προτείνει μερικές χρήσιμες και απλές πρακτικές, μεταξύ πολλών άλλων.