Για την ειρήνη!

Thu Dec 2021
Για την ειρήνη!

Ποτέ μη χρησιμοποιήσεις βία.

Ποτέ μην απειλήσεις με βία.

Ποτέ μην κάνεις βίαιες σκέψεις.

Ποτέ μην επιτίθεσαι στη γνώμη του άλλου.

Ποτέ μην κρίνεις τους άλλους γιατί έτσι επιτίθεσαι στο εγώ τους.

Κάνε όλα αυτά και η επιτυχία σου είναι εγγυημένη- Mohatma Gandhi