Άλλο Μάνατζερ και άλλο Ηγέτης

Fri Jul 2021
Άλλο Μάνατζερ και άλλο Ηγέτης

Ο Μάνατζερ διορθώνει μια κατάσταση, ο Ηγέτης τη σχεδιάζει σωστά.

Ο Μάνατζερ ελέγχει, ο Ηγέτης διευκολύνει.

Ο Μάνατζερ δουλεύει μέσα στην επιχείρηση.

Ο Ηγέτης δουλεύει επάνω από την επιχείρηση.

Ο Μάνατζερ εστιάζεται στους κανόνες, Ο Ηγέτης εστιάζεται στις σχέσεις.