Η "μηχανική" των θαυμάτων!

Thu Jan 2021
Η “μηχανική” των θαυμάτων!
Όλα ξεκινούν από την πίστη!
Κάθε νέα προσπάθεια απαιτεί πίστη!
Κάθε μάχη για κάτι καλύτερο προϋποθέτει πίστη!
Πίστη στον εαυτό σου!
Πίστη στις ικανότητες σου!
Πίστη στην προετοιμασία και προπόνηση που έχεις κάνει!
Πίστη στη στρατηγική που έχεις χαράξει!
Πίστη στους ανθρώπους που μάχονται δίπλα σου!
Πίστη σε αυτούς που σε στηρίζουν, σε νοιάζονται και σε αγαπούν!
Πίστη στην ίδια τη ζωή ότι θα υποκλιθεί στο θάρρος, το κουράγιο και τη δύναμη της ελπίδας σου!
Πίστη και λογική δεν πάνε μαζί.
Η πίστη ζει χωρίς τη λογική.
Η λογική σκοτώνει την πίστη.
Η πίστη πάντα κάνει θαύματα.
Αλλά μόνο για εκείνους που πιστεύουν.
Τα θαύματα είναι δυο ειδών: Εκείνα που πρώτα γίνονται μέσα στο μυαλό μας και μετά, εκείνα που γίνονται έξω από εμάς και είναι αποτέλεσμα των πράξεων που κάναμε καθοδηγούμενοι από όλα εκείνα που γεννήθηκαν μέσα στο μυαλό μας.
Αυτή είναι η "Μηχανική" των θαυμάτων!