ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ - LEADERSHIP SKILLS

Fri Nov 2016
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΗΓΕΤΙΚΩΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ - LEADERSHIP SKILLS
leadership_page_01