Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα & σεμινάρια από διεθνείς οργανισμούς

Fri Nov 2016
Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα & σεμινάρια από διεθνείς οργανισμούς
Τα παρακάτω σεμινάρια και προγράμματα είναι πιστοποιημένα από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης Unicert σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται από το διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 9001.
Μια καινούργια και πρωτοποριακή σειρά βιωματικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενήλικες
  • Business & Life Skills Certificate (BLSC) – Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Επιχειρηματικών Δεξιοτήτων
  • MLM Skills Certificate – Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Δικτυωτών και Leaders
  • Βασικές Αρχές Ψυχολογίας στο μάνατζμεντ και παρακίνηση ασφαλιστικών συμβούλων και διαμεσολαβητών – Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Διευθυντών Γραφείων / ομάδων
  • Δημιουργώντας ένα Καινούργιο Εαυτό : Η Μέθοδος (Redefining Self : The Method) – Πιστοποιημένο Πρόγραμμα στη διαχείριση άγχους, στρες, στοχοθεσίας.
  • Life Selling Skills Certificate – Πιστοποιημένο Πρόγραμμα Δεξιοτήτων Πωλήσεων για ασφαλιστικούς συμβούλους και διαμεσολαβητές
Όλα τα παρακάτω σεμινάρια έχουν πιστοποιηθεί  από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης Unicert σύμφωνα με τις προδιαγραφές που προβλέπονται από το διεθνές πρότυπο πιστοποίησης ISO 9001.
Διατίθενται για ενδο-εταιρική χρήση με εισηγητή τον Άκη Αγγελάκη.
Πρόγραμμα 1: ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΕΑΥΤΟ: Η ΜΕΘΟΔΟΣ (Redefining Self : The Method) – Διάρκεια 5 ώρες με πολλά επαναληπτικά follow ups για τους αποφοίτους – Μέθοδος θεραπευτική με στόχο τη μείωση άγχους / φόβου και επίτευξη στόχων.
Πρόγραμμα 2 : Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ασφαλιστικών Συμβούλων σε θέματα πωλήσεων με τρία σεμινάρια και συνολική διάρκεια από 12 - 34 ώρες αλλά και όσες ώρες απαιτούνται (ανάλογα με επιθυμία εταιρίας /πελάτη για follow up πρακτικής εφαρμογής)
  • Power Selling – Τα βήματα της σύγχρονης ασφαλιστικής πώλησης (συνημμένο αρχείο)
  • Οργανωμένη Εξεύρεση και Προσέγγιση Πελατών (συνημμένο αρχείο)
  • Telemarketing – Τεχνικές κλεισίματος του ραντεβού από το τηλέφωνο (συνημμένο αρχείο)
Πρόγραμμα 3 : Βασικές Αρχές Ψυχολογίας στο μάνατζμεντ και την παρακίνηση ασφαλιστών  - Διάρκεια από 12 έως 48 ώρες (ανάλογα με συμφωνία με εταιρία / πελάτη)
Πρόγραμμα 4 : Η «Βίβλος» του δικτυακού Μάρκετινγκ   - Διάρκεια από 8 έως 48 ώρες (ανάλογα με συμφωνία με εταιρία/ πελάτη)
Πρόγραμμα 5 : Ακαδημία Επιχειρηματικής & Προσωπικής Ανάπτυξης - Business & Life Skills Development Certificate – Διάρκεια 40 ώρες
Περισσότερες πληροφορίες : Τηλ. 210-2512988
Email info@image-a.gr  & success2@otenet.gr