Στρατηγικές Επιχειρηματικής Επιβίωσης

Wed Nov 2017
Στρατηγικές Επιχειρηματικής Επιβίωσης
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ για ασφαλιστικούς συμβούλους και διαμεσολαβητές
Ένα σημαντικό σεμινάριο που θα σας βοηθήσει να αλλάξετε τον τρόπο που διαχειρίζεστε τις προκλήσεις της νέας εποχής και της οικονομικής κρίσης.

Θεματολογία Σεμιναρίου

 1. Επιστροφή στα βασικά με στρατηγική
 2. Απόκτηση συγκεκριμένων δεξιοτήτων
 3. Διαρκής λήψη συστάσεων
 4. Εστίαση σε δραστηριότητες «υψηλής ρευστοποίησης»
 5. Τα συστατικά της Επιχειρηματικής Δύναμης
 6. Αποτελεσματικότητα
 7. Στρατηγική αισιοδοξία
 8. Ξεκάθαρο όραμα / Αιτία & Νόημα Ζωής
 9. Αποτίμηση κατάστασης και Στόχοι
 10. Εστίαση στο αποτέλεσμα
 11. Φόρμουλα διαχείρισης φόβου
 12. Τα 7 στοιχεία της Δυναμικής επιχειρηματικής συμπεριφοράς
 13. Ικανότητα προσαρμογής στις αλλαγές : Οι 8 σπουδαιότεροι λόγοι που δυσκολευόμαστε να αλλάξουμε.
 14. Δημιουργικότητα & πως αναπτύσσεται
 15. Διαχείριση των προσδοκιών : Το δυναμικό εργαλείο δύναμης και ανάπτυξης
 1. Στρατηγική σκέψη και πως χρησιμοποιείται

Εκδηλώστε ενδιαφέρον για αυτό το σεμινάριο