Η ψυχολογία της Δύναμης στην Πώληση & Διαπραγμάτευση

Tue Oct 2016
Η ψυχολογία της Δύναμης στην Πώληση & Διαπραγμάτευση

-Περιγραφή

psyco_dynamis

Εκδηλώστε ενδιαφέρον για αυτό το σεμινάριο