Η Ψυχολογία του πελάτη σε περιόδους ύφεσης; Τρόποι Διαχείρισης & Αντιμετώπισης

Tue Oct 2016
Η Ψυχολογία του πελάτη σε περιόδους ύφεσης; Τρόποι Διαχείρισης & Αντιμετώπισης

-Περιγραφή

pelati

Εκδηλώστε ενδιαφέρον για αυτό το σεμινάριο