Πρόγραμμα 2 : Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ασφαλιστικών Συμβούλων σε θέματα πωλήσεων

Mon Oct 2016
Πρόγραμμα 2 : Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ασφαλιστικών Συμβούλων σε θέματα πωλήσεων

Περιγραφή

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Ασφαλιστικών Συμβούλων σε θέματα πωλήσεων με τρία σεμινάρια και συνολική διάρκεια από 12 - 34 ώρες αλλά και όσες ώρες απαιτούνται (ανάλογα με επιθυμία εταιρίας /πελάτη για follow upπρακτικής εφαρμογής)
·         Power Selling – Τα βήματα της σύγχρονης ασφαλιστικής πώλησης (συνημμένο αρχείο)
·         Οργανωμένη Εξεύρεση και Προσέγγιση Πελατών (συνημμένο αρχείο)
·         Telemarketing – Τεχνικές κλεισίματος του ραντεβού από το τηλέφωνο (συνημμένο αρχείο)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νέους αλλά και έμπειρους ασφαλιστικούς συμβούλους / διαμεσολαβητές που θέλουν να αυξήσουν τα παραγωγικά τους αποτελέσματα μέσα από συγκεκριμένες μεθοδολογίες και στρατηγικές που είναι εφαρμοσμένες με απόλυτη επιτυχία στην πράξη

 

Στόχος Προγράμματος :

Οι συμμετέχοντες στο τέλος του προγράμματος θα είναι σε θέση να:

 • Χρησιμοποιούν μια ολοκληρωμένη Μεθοδολογία πώλησης βάσει αναγκών με εγγυημένη 100% επιτυχία κλεισίματος
 • Κλείνουν αποτελεσματικά και ποιοτικά ραντεβού από το τηλέφωνο με σωστούς υποψήφιους πελάτες
 • Έχουν στη διάθεση τους 12 σύγχρονες μεθόδους εξεύρεσης και προσέγγισης επαγγελματιών πελατών

Θεματολογία Προγράμματος

 • Power Selling : Ολοκληρωμένη Μέθοδος Αποτελεσματικών Παρουσιάσεων / Εξεύρεσης αναγκών / Κλεισίματος
 • 12 Μέθοδοι Οργανωμένης Εξεύρεσης & Προσέγγισης ποιοτικών πελατών
 • Telemarketing – Σύγχρονη Μεθοδολογία Κλεισίματος του ραντεβού από το τηλέφωνο
 • Ψυχολογία της σχέσης ασφαλιστή/ διαμεσολαβητή και πελάτη σε περίοδο κρίσης: Στρατηγικές, Τεχνικές , Δεξιότητες Διαχείρισης
 • Ψυχολογική παρακίνηση/ ενδυνάμωση σε θέματα της αποτυχίας - απόρριψης και αποτελεσματική επικοινωνία με πελάτες και υποψήφιους πελάτες.
 • Συστηματικά follow up δυο φορές το μήνα.

 Διάρκεια Προγράμματος : 9 μήνες

Γιατί και πού διαφέρει από άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα

 • Συμπεριλαμβάνει Εποπτεία και Καθοδήγηση για την επίτευξη των παραγωγικών στόχων ανά υποκατάστημα σε συνεργασία με τη Δ/νση Πωλήσεων και τον Αgency Manager και με την ενεργό συμμετοχή του κ. Αγγελάκη.
 • Παρουσιάζει Δελτίο Μηνιαίας Ατομικής προόδου (ανά συνεργάτη) σε σχέση με τους καθορισμένους παραγωγικούς στόχους
 • Παρέχει online συμβουλευτική υποστήριξη για όλη τη διάρκεια του προγράμματος
 • Παρέχει ψυχολογική στήριξη και παρακίνηση, τόσο σε προσωπικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο.
 • Πρακτικότητα και χρηστικότητα θεματολογίας. Χωρίς θεωρίες και δυσκολίες προσαρμογής της διδαχθείσας ύλης στην καθημερινή πρακτική.
 • Εργαστηριακό και πρακτικό follow up σε τακτική βάση.
 • Υπόκειται σε διαρκή  ανανέωση του Εκπαιδευτικού υλικού. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι διδαχθείσες τεχνικές και στρατηγικές αναβαθμίζονται και προσαρμόζονται συνέχεια στα νέα δεδομένα της αγοράς, έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται.

Υλοποίηση

 • Εκπαίδευση
 • Συμβουλευτική καθημερινών εργασιών και πρακτικών
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων
 • Καθορισμός παραγωγικών στόχων
 • Διείσδυση σε νέα πελατολόγια και αγορές
 • Παρακίνηση και ψυχολογική ενδυνάμωση των συνεργατών
 • Ανάπτυξη στρατηγικών
 • Μετρήσεις αποτελεσμάτων

Επίσης, το πρόγραμμα μπορεί να παρουσιαστεί σε μορφή Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών (Train The Trainer) σε Στελέχη Εκπαίδευσης, Agency Manager, Unit/ AssistantManagers

Το σεμινάριο συνοδεύεται από σημειώσεις και Βεβαίωση Παρακολούθησης / Πιστοποίηση - Μπορεί να υπαχθεί στο ΛΑΕΚ. Τηλεφωνήστε στο 210-2512988 & 210-2584880 για να δηλώσετε τις συμμετοχές σας ή στείλτε email στο info@image-a.gr
iso_life_selling_skills
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Περισσότερες πληροφορίες : Τηλ. 210-2512988
Email info@image-a.gr  & success2@otenet.gr

Εκδηλώστε ενδιαφέρον για αυτό το σεμινάριο