Πρόγραμμα 4 : Η «Βίβλος» του δικτυακού Μάρκετινγκ

Mon Oct 2016
Πρόγραμμα 4 : Η «Βίβλος» του δικτυακού Μάρκετινγκ

-Περιγραφή

Η «Βίβλος» του δικτυακού Μάρκετινγκ   - Διάρκεια από 8 έως 48 ώρες (ανάλογα με συμφωνία με εταιρία/ πελάτη)
iso_mlm
Περισσότερες πληροφορίες : Τηλ. 210-2512988
Email info@image-a.gr  & success2@otenet.gr

Εκδηλώστε ενδιαφέρον για αυτό το σεμινάριο