ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Διεκδικητικής συμπεριφοράς & αποτελεσματικής επικοινωνίας

Tue Oct 2016
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ Διεκδικητικής συμπεριφοράς & αποτελεσματικής επικοινωνίας

-Περιγραφή

Θεματολογία:
 • Τα διαφορετικά είδη της ανθρώπινης συμπεριφοράς και η ανάλυσή τους.
 • Τι αισθάνονται οι άνθρωποι με αρνητική συμπεριφορά.
 • Πως τους αντιμετωπίζουμε.
 • Γιατί οι άνθρωποι δεν αποτολμούν να ζητήσουν αυτά που δικαιούνται;
 • Ποιες είναι οι ενδείξεις της παθητικής συμπεριφοράς.
 • Η νοοτροπία του θύματος.
 • Ποια είναι η παθητική αντιδραστική συμπεριφορά και πως εξωτερικεύεται.
 • Γιατί τα άτομα με επιθετική συμπεριφορά αισθάνονται ότι διαρκώς έχουν δίκιο.
 • Πως αισθάνονται τα άτομα με επιθετική συμπεριφορά.
 • Οι επιπτώσεις της επιθετικής συμπεριφοράς στους άλλους ανθρώπους.
 • Γιατί οι άνθρωποι συμπεριφέρονται επιθετικά.
 • Τι είναι και πως εξωτερικεύεται η έμμεσα επιθετική συμπεριφορά.
 • Πως αισθάνονται για τον εαυτό τους τα άτομα με παθητική συμπεριφορά;
 • Τι είναι η διεκδικητική συμπεριφορά και ποια είναι τα οφέλη της.
 • Τι εμποδίζει τους ανθρώπους να διεκδικούν;
 • Πως εξωτερικεύεται η διεκδικητική συμπεριφορά.
 • Η διαφορά ανάμεσα σε διεκδικητικότητα και επιθετικότητα.
 • Βιωματικές ασκήσεις διεκδικητικής επικοινωνίας.
 • Η αντιμετώπιση της επιθετικότητας στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον.
 • Πέντε τεχνικές πρακτικής επικοινωνίας για καθημερινή χρήση.
 • Τα πιο συνηθισμένα λάθη στην αντιμετώπιση του επιθετικού ατόμου.
 • Η σπουδαιότητα της ενεργητικής ακρόασης στην επίλυση συγκρούσεων.
 • Ποιες είναι οι βασικότερες προϋποθέσεις για να αλλάξει κάποιος τη συμπεριφορά του
 • Βιωματικές ασκήσεις με πρακτικά παραδείγματα για ανάπτυξη διεκδικητικότητας.
 • Η σωστή αντιμετώπιση των προκλητικών ανθρώπων στο εργασιακό και κοινωνικό περιβάλλον
 • Η αντιμετώπιση της κακόβουλης κριτικής.
 • Η ψυχολογία των επικριτικών ανθρώπων.
 • Τεχνικές αντιμετώπισης λεκτικών επιθέσεων και αρνητικών /κακόβουλων σχολίων.

-Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Υλικό σεμιναρίου:
 • Σημειώσεις
 • Ένα ακουστικό MP3 / CD με επαγγελματική ηχογράφηση του σεμιναρίου
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης. (Όλα σε ηλεκτρονική μορφή).
Το σεμινάριο μπορεί να υπαχθεί στο ΛΑΕΚ
vasikes_arxes2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατεβάστε το έντυπο του σεμιναρίου σε pdf

Εκδηλώστε ενδιαφέρον για αυτό το σεμινάριο