Συμβουλευτική πωλήσεων & coaching ομάδων πωλητών

Tue Oct 2016
Συμβουλευτική πωλήσεων & coaching ομάδων πωλητών

-Περιγραφή

Μια επίκαιρη και ιδιαίτερα χρήσιμη υπηρεσία που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των καιρών.  Ειδικά σχεδιασμένη για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους που έχουν πωλητές ή εξωτερικούς συνεργάτες.  Το πρόγραμμα διαμορφώνεται και σχεδιάζεται γύρω από τις ανάγκες, ιδιαιτερότητες και απαιτήσεις της επιχείρησής σας έτσι όπως εσείς μας υποδεικνύετε.
Στόχος του είναι να βοηθήσει την επιχείρηση και τους πωλητές σας να:
Αυξήσουν τα παραγωγικά τους αποτελέσματα που σημαίνει να αυξήσουν τις πωλήσεις τους.
Αντιμετωπίζουν με αποτελεσματικότητα τη δυσπιστία, την αναβλητικότητα και τις σκληρές διαπραγματεύσεις από τη μεριά των πελατών.
Ενισχύσει μέσα από συμβουλευτικές και ψυχολογικές διεργασίες το κλίμα αισιοδοξίας και θετικότητας στην αντιμετώπιση και διαχείριση του άγχους, των προκλήσεων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν.
Γιατί και πού διαφέρει από άλλα προγράμματα
• Συμπεριλαμβάνει Εποπτεία και Καθοδήγηση για την επίτευξη των παραγωγικών στόχων ανά τομέα, υποδιεύθυνση ή κατάστημα και σε συνεργασία με τη Γενική διεύθυνση, τη διεύθυνση Πωλήσεων & τους Managers.
• Παρουσιάζει Δελτίο Μηνιαίας προόδου σε σχέση με τους παραγωγικούς στόχους.
• On line συμβουλευτική υποστήριξη για όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
• Παρέχει ψυχολογική στήριξη και παρακίνηση, τόσο σε προσωπικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. (Ο κ. Αγγελάκης είναι ταυτόχρονα και σύμβουλος σε θέματα ψυχολογικής και παραγωγικής στήριξης).
• Πρακτικότητα και χρηστικότητα θεματολογίας. Χωρίς θεωρίες και δυσκολίες προσαρμογής της διδαχθείσας ύλης στην καθημερινή πρακτική.
• Εργαστηριακό και πρακτικό follow up σε τακτική βάση, κατόπιν συνεννόησης με τη διεύθυνση και με το συντονισμό από τον κ. Αγγελάκη.
• Υπόκειται σε Διαρκή Ανανέωση του Εκπαιδευτικού υλικού, βάσει παραγωγικών αποτελεσμάτων. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι διδαχθείσες τεχνικές και στρατηγικές αναβαθμίζονται και προσαρμόζονται συνέχεια στα νέα δεδομένα της αγοράς, έτσι όπως αυτή διαμορφώνεται.
Υλοποίηση
Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσα από συναντήσεις / συνεδρίες διάρκειας 90΄ που πραγματοποιούνται κάθε 15 ημέρες στο χώρο της επιχείρησής σας. Τα θέματα των συναντήσεων συμπεριλαμβάνουν:
• Εκπαίδευση πωλήσεων,
• Συμβουλευτική καθημερινών εργασιών,
• Αντιμετώπιση προβλημάτων,
• Καθορισμό παραγωγικών στόχων,
• Διείσδυση σε νέα πελατολόγια και αγορές,
• Παρακίνηση και ψυχολογική ενδυνάμωση πωλητών,
• Ανάπτυξη στρατηγικών και
• Μετρήσεις αποτελεσμάτων.
5 σημαντικά οφέλη για την εταιρία σας !
1. Τακτικό Follow up για πρακτική εποπτεία και εφαρμογή της διδαχθείσας ύλης, σε συνδυασμό με παρακολούθηση υλοποίησης παραγωγικών στόχων και λεπτομερή αναφορά προόδου ανά εκπαιδευόμενο.
2. Συμβουλευτικές συνεδρίες με Managers & Supervisors.
3. Ιδιαίτερα οικονομικές τιμές.
4. Η προσαρμογή των θεματολογιών θα γίνουν αφού πρώτα ενημερωθούμε για όλα τα προϊόντα και υπηρεσίες σας, ώστε να προσαρμόσουμε τις τεχνικές και μεθοδολογίες μας βάσει των δικών σας προδιαγραφών και επιθυμητών στόχων.
5. Μπορεί να υπαχθεί στο 0,45 ΛΑΕΚ.
Υποστηρίζεται από εκπαιδευτικό υλικό για κάθε συμμετέχοντα σε μορφή DVD, ακουστικών CD, βιβλίων, αναλυτικών σημειώσεων. Επίσης, κάθε συνεδρία μπορεί να βιντεοσκοπείται και να έχετε από ένα αντίγραφο σε DVD για περαιτέρω ανάλυση και μελέτη.
symvouleutiki
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατεβάστε το έντυπο του σεμιναρίου σε pdf

Εκδηλώστε ενδιαφέρον για αυτό το σεμινάριο