Η ψυχολογία του πελάτη σε περιόδους ύφεσης

Tue Oct 2016
Η ψυχολογία του πελάτη σε περιόδους ύφεσης

-Περιγραφή

Το σεμινάριο στοχεύει να σας βοηθήσει να αποκτήσετε: 
 • Σε βάθος κατανόηση της ψυχολογίας της σχέσης με τον πελάτη
 • Επίγνωση στη σωστή διαχείριση & αντιμετώπιση πελατών
 • Επίγνωση όλων των στοχευόμενων ενεργειών που παράγουν πωλησιακά αποτελέσματα
 • Εξειδικευμένες γνώσεις που απαιτούνται στη δημιουργία μακροχρόνιων επαγγελματικών σχέσεων
 • Διαύγεια πράξεων και ενεργειών σε σχέση με την ψυχολογία και νοοτροπία των πελατών σε περιόδους αβεβαιότητας και ύφεσης
Το σεμινάριο απευθύνεται σε στελέχη πωλήσεων, ασφαλιστικούς συμβούλους, επαγγελματίες πωλητές, διευθυντές πωλήσεων και εκπαιδευτές σε θέματα πωλήσεων.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Θεματολογία:                  
 • Οι δυο παράγοντες που παρακινούν τον πελάτη να αγοράσει
 • Β.Α.ΤΑ.Υ.
 • Κάθε πωλησιακή διαδικασία αποτελείται από τρία μέρη
 • Οι σχέσεις συνεχίζονται και μετά την πώληση
 • Η δυναμική του complex selling
 • Γιατί η αγοραστική απόφαση είναι η αρχή μιας μακροχρόνιας σχέσης και με ποιους τρόπους αποφασίζει ο πελάτης
 • Η διαδικασία των πέντε αγοραστικών αποφάσεων πριν την τελική απόφαση
 • Η πολυπλοκότητα των προϊόντων / υπηρεσιών προς πώληση και η ψυχολογία του
 • πελάτη
 • Παλιός και νέος τρόπος πώλησης
 • Γιατί και πως η χρήση των λέξεων παίζει σπουδαίο ρόλο στη δημιουργία της
σχέσης.
 • ΟΙ ΣΠΟΥΔΑΙΟΤΕΡΟΙ ΛΟΓΟΙ  «ΚΛΕΙΔΙΑ» ΠΟΥ ΚΑΠΟΙΟΣ ΑΓΟΡΑΖΕΙ
 • Τα δυο μεγαλύτερα εμπόδια σε κάθε πώληση και πως να τα διαχειρίζεστε με επιτυχίας
 • ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΦΟΒΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΤΥΧΙΑΣ & ΤΗΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ
 • To σεμινάριο υποστηρίζεται από προβολές σύντομων εκπαιδευτικών βίντεο
Υλικό σεμιναρίου:
 • Συνοπτικές σημειώσει
 • Ένα ακουστικό MP3 / CD με ηχογράφηση του σεμιναρίου
 • Βεβαίωση Παρακολούθησης. (Όλα σε ηλεκτρονική μορφή).
Το σεμινάριο μπορεί να υπαχθεί στο ΛΑΕΚ
yfesi
 
 
 
 

Εκδηλώστε ενδιαφέρον για αυτό το σεμινάριο