Η ψυχολογία της δύναμης στην πώληση & διαπραγμάτευση

Tue Oct 2016
Η ψυχολογία της δύναμης στην πώληση & διαπραγμάτευση

-Περιγραφή

Πού απευθύνεται:
Σε πωλητές, επαγγελματίες, μάνατζερ ομάδων πωλήσεων, Διευθυντές πωλήσεων.
Το σεμινάριο θα σας βοηθήσει να:
 • Κατανοήσετε τις δυναμικές που αναπτύσ­σονται σε μια διαπραγμάτευση
 • Μάθετε συγκεκριμένες διαπραγματευτικές τεχνικές και δεξιότητες
 • Εξοικειωθείτε με τη δυναμική της αποτελε­σματικής ψυχολογίας κατά τη διάρκεια μιας πώλησης ή διαπραγμάτευσης
 • Επικοινωνείτε αποτελεσματικά με την άλλη πλευρά
θεματολογία
 • Όλα είναι διαπραγματεύσιμα
 • Μάθε να ζητάς!
 • Ποιος είναι ο κεντρικός στόχος κάθε πώλη­σης ή διαπραγμάτευσης
 • Ο ρόλος της δύναμης σε κάθε δια­πραγμάτευση
 • Οι πέντε κυρίαρχες μορφές δύναμης & πως εξωτερικεύονται
 • Ο καταλυτικός ρόλος των συναισθημάτων στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης
 • Δυο «επικίνδυνα» συναισθήματα
 • Η σπουδαιότητα του χρόνου
 • Η δυναμική των επιλογών
 • Η διαύγεια του διαπραγματευτή /πωλητή
 • Ποιαείναιταβήματατηςπροετοιμασίας
 • Μερικές βασικές και απλές αρχές αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης
 • Εναλλακτικές μορφές «δύναμης» και επιρροής κατά τη διάρκεια της διαπραγμά­τευσης και πως εξωτερικεύονται.
 • ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣΑΣΚΗΣΕΙΣΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ

Εκδηλώστε ενδιαφέρον για αυτό το σεμινάριο