Το δικό σου ταξίδι!

Wed Jul 2018
Το δικό σου ταξίδι!
ΕΝΑ ΚΟΙΝΟ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ είναι ότι ακόμα και καλοί άνθρωποι μπορεί να αντιδράσουν απρόβλεπτα και μικρόψυχα κάποιες φορές!
Γι' αυτό κι εσύ μείνε όρθιος. Μη θυμώνεις και μη κακιώνεις μαζί τους.
Απλά, να θυμάσαι ότι στη διαδρομή σου για επιβίωση, επιτυχία και προκοπή θα υπάρχουν φορές που κάποιοι άνθρωποι - ειδικά δικοί σου άνθρωποι - θα δυσκολευτούν να καταλάβουν ή να συμφωνήσουν με τις δικές σου περπατησιές.
Δεν πειράζει.
Δεν είναι δικό τους το ταξίδι. Δικό σου είναι.
Γι' αυτό εσύ συνέχισε να προχωράς με ξεκάθαρο όραμα και στόχους και μάθε να συγχωρείς και να ξεχνάς καλούς ανθρώπους που κάποιες φορές αλλάζουν πρόσωπο και συμπεριφορά.
Παράλληλα όμως, να μάχεσαι και να πολεμάς με όλες τις δυνάμες που έχει το μυαλό σου και η καρδιά σου, οτιδήποτε μπαίνει εμπόδιο ανάμεσα σ' εσένα και όλα τα ευλογημένα πράγματα που δίκαια λαχταράει η καρδιά σου.