Ο «ΧΑΡΤΗΣ» ΠΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΖΩΗ

Sat Sep 2019
Ο «ΧΑΡΤΗΣ» ΠΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΕΝΗ ΖΩΗ
Το πηδάλιο στη ζωή κάθε ανθρώπου είναι η ισορροπία ανάμεσα στις σκέψεις, τις αποφάσεις, τις επιλογές και τις δράσεις του.
Η ισορροπία διέπεται από μια τετράδα εννοιών που παίζουν κυρίαρχο ρόλο σε οτιδήποτε κάνει ο άνθρωπος.
Η πρώτη έννοια είναι οι αξίες που διέπουν τη ζωή του ανθρώπου. Οι αξίες δεν είναι παρά όλα όσα θεωρεί ότι έχουν αξία και περιγράφουν το πώς νομίζει ότι θα πρέπει να λειτουργεί ο κόσμος αν όλα ήσαν τέλεια και ιδανικά.
Η δεύτερη έννοια είναι οι αρχές δηλαδή, οι τρόποι με τους οποίους ο άνθρωπος εφαρμόζει τις αξίες του στην προσωπική του ζωή. Πως τις υλοποιεί. Πως τους δίνει σάρκα και οστά. Οι αρχές είναι ηθικές κατευθύνσεις που διέπουν όλα όσα κάνει ή δεν κάνει στη ζωή του.
Τόσο οι αρχές, όσο και οι αξίες κάθε ανθρώπου πρέπει να είναι σοβαρές, καλά μελετημένες και αδιαφιλονίκητες για το άτομο που τις πρεσβεύει.
Η τρίτη έννοια, ο σκοπός της ζωής, είναι η συνεισφορά που θα έχει ο άνθρωπος στην καλύτερη λειτουργία του κοινωνικού συνόλου μέσα από τις αρχές και αξίες που υπηρετεί.
Τέλος, η προσωπική φιλοσοφία, είναι η εφαρμογή των αρχών, αξιών και σκοπού ζωής σε ένα δυνατό συνδυασμό που δίνει κατεύθυνση, διαύγεια, αποφασιστικότητα και σταθερότητα σε οτιδήποτε κάνει ο άνθρωπος σε όλη της διάρκεια της ζωής του.
Όσο περισσότερο αρμονικά δεμένες είναι οι τέσσερις αυτές έννοιες μεταξύ τους, τόσο λιγότερες οι συγκρούσεις, τα διλήμματα και οι αμφιβολίες που μπορεί να έχει ο άνθρωπος κάθε φορά που είναι αντιμέτωπος με μια πρόκληση ή ένα σημαντικό πρόβλημα.
Αρχές, Αξίες, Σκοπός Ζωής και Προσωπική Φιλοσοφία όσο πιο νωρίς τα κατασκευάσετε και τα εμπεδώσετε, τόσο πιο ισορροπημένη η ζωή σας!