Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη!

Thu Apr 2021
Μην αφήνεις τίποτα στην τύχη!
Στις business και στην επαγγελματική αναρρίχηση, όταν κάνεις το καλό, να ΜΗΝ "το ρίχνεις στο γιαλό".
Να το κοινοποιείς, να το κάνεις γνωστό.
Οι άλλοι δεν «μυρίζουν» τα δάχτυλα τους για να το αντιλαμβάνονται πάντα.
Θα υπάρχουν φορές που άλλοι, ούτως ή αλλιώς, θα σε απαξιώσουν, θα σε μειώσουν και θα σε αγνοήσουν.
Γι αυτό, μην αφήνεις τίποτα στην τύχη και τίποτε να πηγαίνει χαμένο.
Οτιδήποτε σου δίνει «πόντους» υπέρ σου, να το γνωστοποιείς έντεχνα, διακριτικά και αποτελεσματικά.