Μια εξαιρετική επιστημονική πρωτοβουλία!

Sun Feb 2019
Μια εξαιρετική επιστημονική πρωτοβουλία!

MIA ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ!

Μετά από σχεδόν 30 χρόνια ενεργής και εφαρμοσμένης εμπειρίας στην επιχειρηματικότητα και την εκπαίδευση ενηλίκων, είμαι υπερήφανος γιατί μεταξύ άλλων, έχω δημιουργήσει ένα ξεχωριστό Πρόγραμμα. Ένα Πρόγραμμα που συνδυάζει εκπαίδευση, business and life coaching, εφαρμογή στην πράξη, on the job training, μέτρηση αποτελεσμάτων και ψυχολογική στήριξη ή/και ψυχοθεραπεία εκεί που απαιτείται.

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΑΡΟΜΟΙΟΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΟΥΘΕΝΑ!

Κι αυτό γιατί για να το δουλέψει κάποιος με πελάτες απαιτείται τεράστια εμπειρία και βαθιές επιστημονικές γνώσεις.
Μιλώ για την Ακαδημία Επιχειρηματικής & Προσωπικής Ανάπτυξης.
Μπορεί να συμμετέχει κάθε επιχειρηματίας, ελεύθερος επαγγελματίας ή ανώτερο/ανώτατο στέλεχος μιας επιχείρησης.
Οι συνεδρίες υλοποιούνται μέσω skype ή και πρόσωπο με πρόσωπο σε ατομική ή/και ομαδική βάση.
Διαβάστε περισσότερα εδώ