Η ευτυχία εξαρτάται από εμάς!

Fri Oct 2022
Η ευτυχία εξαρτάται από εμάς!
"Η Ευτυχία εξαρτάται από εμάς!"
Αυτό σημαίνει ότι :
👉 Σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό, η ευτυχία εξαρτάται από εμάς και όλα όσα κάνουμε.
👉 Το 40% της ευτυχίας μας απορρέει από τις αποφάσεις που παίρνουμε (psychologist Sonja Lyubomirsky, Garcia, 2017).
👉 Όταν συνειδητά συγκεντρώνουμε θετικές εμπειρίες βελτιώνεται η διάθεση μας και γινόμαστε περισσότερο ευτυχισμένοι.
👉 Εξωτερικοί παράγοντες όπως σχέσεις, εισόδημα, δουλειά συνεισφέρουν στα επίπεδα της ευτυχίας μας και αυτοί.