Η ευτυχία είναι μια "εσωτερική" υπόθεση!

Thu Oct 2022
Άκης Αγγελάκης Business and Life Training
"Η Ευτυχία πηγάζει από μέσα μας"
Αυτό σημαίνει ότι:
👉Η ευτυχία δεν προέρχεται από εξωτερικές πηγές όπως π.χ. χρήμα, υλικά αγαθά, δύναμη, status, θέση, ή ακόμα και σχέσεις, αλλά από εσωτερικούς παράγοντες όπως η στάση στη ζωή, ο τρόπος που σκεφτόμαστε, οι αποφάσεις μας και η συμπεριφορά μας.
👉Έχει να κάνει και με την κληρονομικότητα ως ένα βαθμό.
👉Αλλαγές στη στάση ζωής και τις πράξεις μας επηρεάζουν την ευτυχία μας περισσότερο απ ότι οι καταστάσεις.
👉Οι ευτυχισμένοι άνθρωποι είναι περισσότερο εξωστρεφείς και έχουν δυνατότερες συναισθηματικές και κοινωνικές σχέσεις