ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ

Tue Sep 2019
ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΟΥ
Ή αλλιώς, GAP ANALYSIS
Είναι μια συγκεκριμένη και ιδιαίτερα ευαίσθητη δεξιότητα που αξίζει να καλλιεργεί κάθε επαγγελματίας των πωλήσεων.
Μέσα από συγκεκριμένες ερωτήσεις βοηθά τον πελάτη του να αξιολογήσει την παρούσα του κατάσταση σε σχέση με την επιθυμητή κατάσταση που θα ήθελε να ήταν η ζωή του, η επιχείρηση του ή οποιοσδήποτε άλλος σημαντικός τομέας που τον απασχολεί και έχει περιθώρια βελτίωσης.
Όταν ο επαγγελματίας σύμβουλος (πωλητής) βοηθήσει τον πελάτη να ανακαλύψει το κενό ανάμεσα στο πως είναι η κατάσταση του και πως θα ήθελε να ήταν, τότε θα μπορέσει να προτείνει μέσα από τα προϊόντα/υπηρεσίες του τη γεφύρωση αυτού του κενού.
Μια δεξιότητα που για όσους την έχουν κάνει κτήμα τους, αποδίδει και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη τόσο στους πελάτες όσο και στους επαγγελματίες των πωλήσεων.
Γιατί πραγματικά στοχεύει στην κατοχύρωση των αληθινών συμφερόντων και υλοποίηση των πραγματικών επιθυμιών του πελάτη.
Η ανάλυση του κενού αποτελεί μέρος της Μεθόδου POWER SELLING που ανήκει στο πρόγραμμα LISSIS. Ένα σημαντικό πρωτοποριακό πρόγραμμα που χρησιμοποιείται από πολλούς πωλητές και μάλιστα ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές.
Στις φωτογραφίες βλέπετε τη συστηματική δουλειά που κάνουμε επάνω στο πρόγραμμα με τους εξαιρετικούς συνεργάτες του υποκαταστήματος Γρηγόρη Παλαμίδα της Nationale Nederlanden.