Από τη ζωή δεν παίρνουμε ό,τι αξίζουμε...

Sun Oct 2016
Από τη ζωή δεν παίρνουμε ό,τι αξίζουμε...