Η ψυχολογία της ανώτερης απόδοσης

Tue Oct 2016
Η ψυχολογία της ανώτερης απόδοσης

-Περιγραφή

To σεμινάριο θα σας βοηθήσει να αποκτήσετε:
 • Περισσότερη   αποτελεσματικότητα   στις εργασιακές σας απαιτήσεις .
 • Κατανόηση   βαθύτερης   ψυχολογίας της παρακίνησης που απαιτείται ώστε να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα .
 • Μια περισσότερο ενδυναμωμένη αυτο-εικόνα & αυτο-εκτίμηση .
 • Τεχνικές   σωστής   χρήσης   του   νου   στη διαδικασία της προσπάθειας .
 • Δεξιότητες στη Διαχείριση / αντιμετώπιση του φόβου της αποτυχίας .
 • Τις   Στρατηγικές   γνώσεις   που   θα   σας οδηγήσουν στην επίτευξη των παραγωγικών σας στόχων.
θεματολογία:
 • Τι σημαίνει αυτοαντίληψη και πώς λειτουργεί στην καθημερινότητα σου .
 • Αυτο-αντίληψη και αποτελεσματικότητα .
 • Η καταστρεπτική δύναμη των περιοριστικών πεποιθήσεων στην
 • αποδοτικότητα .
 • Αυτο-αντίληψη και χρήμα .
 • Η σχέση ανάμεσα σε «ιδανικό εαυτό», αυτο-εικόνα και αυτοεκτίμηση .
 • Η έννοια της υπευθυνότητας και η πρακτική της εφαρμογή .
 • Ποια είναι τα μεγαλύτερα εμπόδια στην επίτευξη υψηλής απόδοσης .
 • Οι επιπτώσεις του φόβου στην καθημερινή
 • ζωή .
 • Learned Helplessness .
 • ΒΙΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ
Το σεμινάριο υποστηρίζεται από προβολές σύντομων εκπαιδευτικών βίντεο

-Πρόγραμμα Σεμιναρίου

psichologia