Από την Αγωνία στη Δημιουργία!

Tue Oct 2016
Από την Αγωνία στη Δημιουργία!

-Περιγραφή

Σε ποιους απευθύνεται: Σε στελέχη HR, συμβούλους επιχειρήσεων, ψυχολόγους, εκπαιδευτικούς, μάνατζερ, coaches, αρχηγούς ομάδων, προέδρους εταιριών και οργανισμών, διευθυντές πωλήσεων, leaders δικτυακού μάρκετινγκ, και κάθε επαγγελματία που ηγείται, καθοδηγεί, συμβουλεύει, παρακινεί και διαχειρίζεται θέματα ανθρώπινης απόδοσης, επιμόρφωσης και παρακίνησης.
Διάρκεια σεμιναρίου 6 ώρες
Στόχος Σεμιναρίου : Στο τέλος του σεμιναρίου θα είστε σε θέση να ηγείστε, εκπαιδεύετε και κατευθύνετε ανθρώπους σε σχέση με:
 
 • Σε βάθος κατανόηση της ψυχολογίας της αλλαγής
 • Την εκμάθηση στρατηγικών αποτελεσματικής επίλυσης προβλημάτων
 • Τη διαμόρφωση και ανάπτυξη τρόπων / επιστημονικών τεχνικών αλλαγής και δημιουργίας νέων αποτελεσματικών συμπεριφορών
 • Τις βασικές εγκεφαλικές λειτουργίες που κατευθύνουν τη ζωή του ανθρώπου
 • Τον προσανατολισμό της σκέψης προς την αποτελεσματικότερη επίλυση προβλημάτων και αντιμετώπιση κρίσιμων καταστάσεων.
 • Την αυξημένη αντιληπτικότητα που απαιτείται για την έγκαιρη διάγνωση και επισήμανση των συνηθισμένων λαθών όσον αφορά τη διαχείριση των αλλαγών.
 • Τρόπους και επιστημονικές τεχνικές (από τη γνωσιακή ψυχοθεραπεία) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκμάθηση νέων συμπεριφορών, αλλαγών συνηθειών και διαχείριση διλημμάτων.
 • Την αντιμετώπιση δυσεπίλυτων προσωπικών ή επαγγελματικών προβλημάτων.
 • Διαχείριση της ανησυχίας, του άγχους και της μειωμένης παραγωγικότητας που αντιμετωπίζουν στην εργασιακή τους ζωής.

Πρόγραμμα Σεμιναρίου

Θεματολογία Σεμιναρίου:
 
 • Τα 6 στάδια της υπέρβασης μετά μια απώλεια ή ένα σοκ.
 • Η αίσθηση του ελέγχου και πόσο επηρεάζει την καθημερινότητα του ανθρώπου : Internal – External locus of control.
 • Χαμηλή αυτοεκτίμηση και εγκέφαλος - Μύθοι & αλήθειες.
 • Τα συμπτώματα, ενδείξεις και επιπτώσεις της μειωμένης αυτοεκτίμησης.
 • H μαθημένη αίσθηση ανημποριάς και πως διαμορφώνει τη ζωή μας. (Learned Helplessness Principle).
 • Η ψυχολογία της προσδοκίας και πως επιδρά στη δημιουργία των επιθυμητών αλλαγών.
 • Έξι διαφορετικές προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση μιας προβληματικής κατάστασης.
 • Διαχείριση διλημμάτων και ο διπολικός τρόπος σκέψης.
 • Πως διαμορφώνεται η δεξιότητα για αυτοδιαχείριση και ανεξαρτησία.
 • Ποια είναι τα μεγαλύτερη λάθη στην προσέγγιση για επίλυση ενός προβλήματος και ποιες είναι οι πλέον αναποτελεσματικές στρατηγικές.
 • Με ποιους τρόπους ο άνθρωπος μαθαίνει νέες συμπεριφορές.
 • Ποια είναι τα περισσότερο συνηθισμένα λάθη στον τρόπο που σκεπτόμαστε.
 • Με ποιους τρόπους ο εγκέφαλος διαστρεβλώνει την πραγματικότητα.
 • 27 επικίνδυνα «παιχνίδια» του νου.
 • Ποιες είναι οι εγκεφαλικές λειτουργίες και πως επηρεάζουν την πραγματικότητα που διαμορφώνει ο άνθρωπος.
 • Με ποιους τρόπους μπορούν να αλλάξουν οι πεποιθήσεις των ανθρώπων.
 • Το αληθινό νόημα της αυτοπραγμάτωσης.
 • Τα χαρακτηριστικά της απόλυτα λειτουργικής προσωπικότητας.
Εκπαιδευτικό υλικό για κάθε συμμετέχοντα
Σημειώσεις σεμιναρίου (σε ηλεκτρονική μορφή)
Βεβαίωση Παρακολούθησης
 
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από ΛΑΕΚ
agonia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κατεβάστε το έντυπο του σεμιναρίου σε pdf
 
 
 

Εκδηλώστε ενδιαφέρον για αυτό το σεμινάριο