τοξικοί άνθρωποι

Αρχική > τοξικοί άνθρωποι

ΝΑ ΣΠΑΣ ΠΛΑΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ «ΤΙΠΟΤΕΝΙΟΥΣ»

ΝΑ ΣΠΑΣ ΠΛΑΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ «ΤΙΠΟΤΕΝΙΟΥΣ»

Σε παλαιότερο κείμενο μου είχα αναφερθεί στους «σκοταδόψυχους» ανθρώπους. Πρώτα τους «ξαδέρφια» οι «τιποτένιοι» είναι άνθρωποι που θρέφονται με το να φθονούν, να ακυρώνουν, να απαξιώνουν και να λασ[...]