Ολοήμερο Βιωματικό Εργαστήριο (coaching) Στοχοθεσίας

Tue Oct 2016
Ολοήμερο Βιωματικό Εργαστήριο (coaching) Στοχοθεσίας

-Περιγραφή

 
viomastiko
viomatiko1
viomatiko2